Jedno proste pytanie…

Dlaczego mielibyście wybrać nasze planetarium?

… i trzy proste odpowiedzi.

Znamy się na rzeczy. Pokazy prowadzi astronom z wykształcenia i zamiłowania, człowiek z prawdziwą pasją i bogatą wiedzą. To gwarantuje wysoki poziom merytoryczny seansów i możliwość dyskusji z widzami oraz udzielenie odpowiedzi na ich pytania dotyczące astronomii.

Przyjeżdżamy do Was. Nie musicie sami organizować wyjazdu, nierzadko do odległego miasta.

Sami wybieracie termin. Dogodny dla Was i Waszych podopiecznych.

 

Chcecie wiedzieć więcej?

Po co uczyć astronomii?  »

Obszernej odpowiedzi szukaj w tym miejscu.

Możliwości zastosowania przenośnych planetariów w edukacji »

Zapraszamy do przeczytania artykułu napisanego przez Tomasza Lewickiego i Radosława Piora, zamieszczonego w dwumiesięczniku Urania — Postępy Astronomii (2/2011).

Jakie korzyści daje nauczycielowi mobilne planetarium Bajkonur? »

Planetarium Bajkonur jest świetną zachętą do zainteresowania uczniów astronomią i innymi naukami przyrodniczymi: fizyką, matematyką, geografią, a nawet biologią i chemią. Dla wielu szkół może być jedyną możliwością kontaktu z planetarium. Sumaryczny koszt wyjazdu do najbliższej stacjonarnej placówki tego rodzaju — wynajęcie autokaru bądź zakup biletów kolejowych, bilety wstępu do planetarium, diety opiekunów — z pewnością sięgnie tysiąca złotych lub więcej. Do kosztów czysto finansowych dochodzi jeszcze czas poświęcony na dojazd i powrót, czasami nocleg, jeśli wycieczka ma program rozszerzony. Dla setek szkół i przedszkoli taka eskapada jest poza zasięgiem choćby ze względu na duże odległości dzielące je od najbliższych planetariów.

Mobilne planetarium Bajkonur wychodzi naprzeciw tym trudnościom, dając niezwykłą możliwość zapoznania się z wyglądem nocnego nieba oraz zjawisk zachodzących nad naszymi głowami — nie tylko w nocy, ale i w dzień. Niewielka średnica kopuły staje się zaletą, gdy znajdą się pod nią uczniowie jednej klasy lub grupy przedszkolnej. Dzięki temu, że seans jest kierowany do dzieci lub młodzieży w zbliżonym wieku, jego treść i zawartość można na bieżąco dostosować do poziomu wiedzy uczestników. W dowolnej chwili można zatrzymać seans, objaśniając mniej zrozumiałe pojęcia lub cofając się do wcześniejszych fragmentów — rzecz niemożliwa do zrealizowania w publicznym planetarium z uprzednio nagranym pokazem. Kameralność i świadomość przebywania w dobrze znanej grupie koleżanek i kolegów z klasy stwarza poczucie bezpieczeństwa i zachęca do głośnego stawiania pytań, które trudno byłoby zadać w onieśmielającym tłumie.

Jak przebiegają zajęcia w naszym planetarium? »

Będąc w szkole lub przedszkolu dopasowujemy się do rytmu dnia placówki: w szkole do lekcji i przerw, w przedszkolu do czasu zabaw i posiłków. Wynika stąd, że różny jest czas trwania pokazu — w szkole zajmuje on jedną godzinę lekcyjną, w przedszkolu około 30 minut.

Spotkanie rozpoczyna się krótkim przywitaniem. Objaśniamy zasady sprawnego wchodzenia do kopuły, zajmowania miejsc i zachowania podczas seansu. Prowadzący wchodzi na końcu, zamyka kopułę i rozpoczyna się właściwa część pokazu. Zależnie od jego tematyki jest on prowadzony w całości na żywo, częściowo nagrany z dodatkowym komentarzem na żywo lub nagrany w całości. Zazwyczaj temu ostatniemu towarzyszy krótki pokaz na żywo. W trakcie pokazu prowadzący prowadzi dialog z widzami, zadaje im pytania oraz udziela odpowiedzi na pytania od widzów.

Po zakończonym pokazie widzowie wychodzą z kopuły. Jeśli pozwala na to wolny czas, prowadzący zachęca do zadawania pytań. Istnieje też możliwość obejrzenia meteorytów, dotknięcia ich, wzięcia do ręki. Podczas wędrówki „kosmicznych kamieni” z rąk do rąk prowadzący opowiada o pochodzeniu meteorytów, metodach ich poszukiwania oraz znaczeniu dla nauki.

W ten sposób spotkanie staje się prawdziwie interaktywne, a widzowie mają wpływ na jego kształt i treść. Nie ma dwóch identycznych spotkań!

Dlaczego warto nam zaufać? »

Po prostu dlatego, że znamy się na tym co robimy. Samodzielnie przygotowujemy seanse, chętnie poprowadzimy pokaz na żywo, warsztat, prelekcję, wykład lub pogadankę, opowiemy o naszych wyjazdach w różne części świata w pogoni za Słońcem zaćmionym przez Księżyc. Prowadzenie planetarium przez astronoma z wykształcenia gwarantuje bezbłędne przygotowanie merytoryczne seansów. Chętnie podyskutujemy z widzami na interesujące ich tematy i postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie.

I jeszcze coś: o planetariach wiemy prawie wszystko, a w każdym razie bardzo dużo. Odwiedziliśmy wszystkie istniejące w Polsce planetaria stacjonarne i wiele zagranicznych. To pozwala nam czerpać z najlepszych wzorców.

Jesteśmy członkami–założycielami Polskiego Towarzystwa Planetaryjnego Planetariusze.pl i kierujemy się w swojej działalności zbiorem zasad etycznych nazwanym Kodeksem Dobrych Praktyk.

Nauczanie astronomii, fizyki i geografii »

Zjawiska uznawane przez uczniów za trudne — ruch sfery niebieskiej, ruchy Ziemi i planet w przestrzeni, zmiany pór roku i długości dnia, roczną wędrówkę Słońca wśród gwiazdozbiorów zodiakalnych, zmiany faz Księżyca, zaćmienia Słońca i Księżyca oraz inne zjawiska astronomiczne — można pokazać i wyjaśnić w sposób niedostępny dla standardowych pomocy dydaktycznych. Wrażenia przebywania na otwartej przestrzeni, jaką daje kilkumetrowa kopuła, nie da się zastąpić najlepszym nawet podręcznikiem z obrazowymi rysunkami i fotografiami, a nawet komputerowym programem, wyświetlającym niebo w dwóch wymiarach na płaskim monitorze. Oprócz rozgwieżdżonego nieba wyświetlić można proste bądź zaawansowane animacje, obrazujące zjawiska zachodzące w bezpośredniej bliskości naszej planety lub na krańcach obserwowanego Wszechświata. Seans w przenośnym planetarium daje rzadką możliwość ujrzenia prawdziwie ciemnego nieba, pozbawionego sztucznego oświetlenia, z oszałamiającą wręcz ilością gwiazd. Dla dzieci może to być pierwsze w życiu świadome spojrzenie na rozgwieżdżony nieboskłon. Kto wie, czy zachwyt nad jego pięknem — niedostępnym dla mieszkańców miast rozświetlonych lampami ulicznego oświetlenia, bijącymi w niebo reflektorami podświetlającymi niezliczone reklamy, przecinanymi snopami światła z samochodowych reflektorów — nie stanie się pierwszą inspiracją do zadawania pytań o swoje miejsce w świecie i zainteresowania się nauką?

Oprócz tradycyjnej astronomii cyfrowe planetarium Bajkonur umożliwia plastyczne pokazanie zjawisk niewidocznych gołym okiem lub wręcz takich, jakich zwykły śmiertelnik nigdy nie doświadczy: przelotów przez atmosfery planet, wędrówki po powierzchniach planet i księżyców, lotów przez Układ Słoneczny i spojrzenie na niego z różnych odległości… W kilka minut można zabrać widzów w zapierającą dech podróż z Ziemi do środka naszej Galaktyki i jeszcze dalej. „Nudna” astronomia w jednej chwili staje się fantastyczną przygodą!

Nie tylko astronomia »

Jak wskazują doświadczenia z innych krajów, w których przenośne planetaria są znaną i szeroko rozpowszechnioną pomocą dydaktyczną, pod nadmuchiwaną kopułą można nauczać nie tylko astronomii. Powiem więcej: ograniczanie się wyłącznie do kwestii czysto astronomicznych mając do dyspozycji najwyższej klasy sprzęt projekcyjny — a takim dysponuje planetarium Bajkonur — o praktycznie nieograniczonych możliwościach to pozbawianie potencjalnych widzów możliwości zapoznania się z całą gamą innych zagadnień z zakresu programu nauczania szkolnego oraz problemów wykraczających poza ów program.

By poprzeć to twierdzenie niezależnymi opiniami, posłużmy się informacją zaczerpniętą z raportu Wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących w nauczaniu — problemy i wyzwania, przygotowanego na zlecenie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie wśród nauczycieli ze stolicy i okolic. Jako najważniejsze przeszkody w nauczaniu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przedmiotów ścisłych wymieniono:
  • niewystarczające wykorzystanie takich metod jak m.in. eksperymenty, doświadczenia, samodzielne projekty czy prace badawcze,
  • brak pomocy dydaktycznych i źle wyposażone pracownie,
  • trudności z samymi uczniami, spowodowane przez zbyt liczne klasy lub złe zachowanie dzieci,
  • nieliczne wyjścia pozalekcyjne poza teren szkoły.
Za niektóre przyczyny takiego stanu rzeczy sami nauczyciele uważają:
  • wysokie koszty,
  • lokalizację imprez głównie w stolicy, co utrudnia korzystanie z nich uczniom z oddalonych miejscowości,
  • problemy organizacyjne, brak czasu, niechęć uczniów do poświęcania na takie wyjścia części czasu wolnego,
  • negatywne doświadczenia ze źle przeprowadzonymi lekcjami muzealnymi,
  • powszechne przekonanie o wysokim stopniu trudności przedmiotów ścisłych,
  • dominacji tradycyjnego modelu nauczania opartego na biernym przekazywaniu wiedzy.
Polityka prywatności | Kontakt
© 2010-2019 Planetarium Bajkonur
stat4u